Lo sproloquio di Sandrone in Piazza Grande, il discorso integrale

Oggi Sandrone e la famiglia Pavironica hanno calcato il balcone di Piazza Grande, con lo sproloquio tradizionale di Giovedì Grasso. Ecco il testo completo

Oggi Sandrone e la famiglia Pavironica hanno conquistato Piazza Grande con il loro sproloquio tradizionale di Giovedì Grasso. Ecco il testo integrale:

Sandrone.: Mudnés ed Mòdna, Mudnés déinter e fóra dal centro storico, Żemiàn ruspant e Żemiàn  cun la pózza sàtta al nès, Mudnés sèimper meno sbaracadór e séimper piò vegani, Mutinensi DOC. DOP. IGP e IGM  ma sovratótt  Mudnés orgoglios. Sè! Orgoglios ed viver in ‘sta nòstra béla zitê nèda tra la smèlta di padói e chersùda tra Sàccia e Panèra cun i sacrifézi di noster vècc, scampèda  ad Attila e ai bumbardameint ed Pippo fin a dvintèr patrimonio dell’Umanità, a-v salut tótt quant in masa. Mòdna a-t vói bèin!!!  A salut anch tótt i furastér d’ogni raza, culor e religioun desgnû da luntàn,  qui che a Mòdna i-s fèrmen e qui che da  Modena  i  pasen  per  andèr  in  èter  zitê    d’ Italia o d’Europa: che nòster Sgnór al li tóga per man e al li cumpàgna fin là. 
Scusê al ritèrd, ma da quand in piàza Ràmma i han tòlt via el màchin per fèregh l’Acquafan, a n-s-cata piò un post per parchegèr  gnanch in di viê dal parco e….. se t’a-l cat, a-t cásta ‘na batta d’oli.  Mè po’, ch-a-i- ho caval e caròza a-m tàcca fèr dû scuntrèin, roba che s’a gnéssa a Mòdna tótt i dè, cuma fa chi lavora in cèinter, a-m gh’andrév mèża  la pensioun. Sicùra  che adès  piàza Ràmma l’è dvintèda propria  bèla, ma bèla dimàndi…. seinza el màchin e  col Palàz Duchèl tirè a lùcid la fa propria la stimlèina. Adèsa a gh’a-l vói propria dir ai nòster cusein ed Rázz. :  “ Gnî mo’ a vàder cus’avàm fat nuèter Zemiàn  anch seinza Calatrava.”    A-gh cala sól un cartèl cun scrét “ Nuova piazza Roma: Divieto di balneazione“.  Perché in dimàndi i n-n’han ancàrra capî che el funtan a-n serven ménga da doccia, e che la stréssia d’aqua ch-a gh’è in dal mèż l’è ‘na pensèda architettonica,   ménga ‘na bagnarola méssa  lè per lavères i pê prémma d’entrèr in Accademia.  Mè a dégh che i nòster ministrador i han ‘na bèla costanza veh….. a forza ed dai e dai va là ch-i s’a-l fan ingugnèr al parcàgg al  Novi Sad, anch se ai Mudnés a n gh- va brisa zà. Egli-han pruvèdi tótti: Box a gratis, navetta ch-la va avanti e indrê dal ceinter, abunameint con super sconti…. gninta. A pèr che st’ètr’an per via che la gèint l’a-gh vaga   i-gh fàghen  la festa ‘d l’Unitè…..  Vésta la scarsitê di parcagg e i zintunèr ed chilòmeter ed pésti ciclabil  adèsa i nòster ministradór i fan ‘na gran propaganda perché a gnáma    in ceinter in ciclo;  l’è giósta,  basta  però che la biciclàtta i-s la pèghen lor tótti el vòlt ch’i-s la fan fóra, perché, détta cuma la vól détta, del biciclàtt a Mòdna a s’i-n vàd,  ma a pedalèr i-n n én ménga i Mudnés!!  A srév come dir che i Zemian i li coumpren e chi li ruba al li dróva!!!!  Mè, anch data l’etê, a-i-avìva pensê ed vánder la  caroza e màtter Erio, al nòster caval, in pensioun, ma da  quand ‘sta bestia  l’ha imparê ch-l’a-s ciàma come al Vàschev nóv e ch’i g’han fat un monumeint al MA-TA  ed fianch al caminoun dla pèlta, al s-é argiulî e a n-gh va piò a la testa nissun.

Pulonia.: Scolta Sandroun, come mai a Mòdna i han fat un monumeint  a un caval ?

Sgorghiguelo.: Perché cun tant sumèr ch-a gira, almeno un caval ch-a stéssa férem  al gh’e vliva.

Sandrone: Tè bèd’t a tè che si féssen un concors per un post da sumèr, tè-n gh’avréss gnanch  un concorreint.             
Mudnés cum’andamia, é-v sî-v arméss dal chèld de st’istê ? Mè a dégh che la s-è cambièda veh, a n gh’è piò stagioun egh tègna. O tròp chèld o tròp fràd, o carestia d’aqua o bàmbi d’aqua, chissà in duv’ andram a finir. A proposit ed cambiament a-i-ho sintî dir che al noster séndech l’ha finî al rodagg e i Mudnés i g’han anch  bèle fat  al prémm  tagliand. Al responso lè stê che  Muzarèli al g’ha  la  carozerìa ch-l’è ancàra in buon stèt ma a s vadd che la tàca avér i sô an, al mutor al gira abasta bein ma a gh’è chi dis che l’andèva méi in muntagna  perché  chè in pianura  l’è  seimper sò ed gir  e quand al bat in testa  al fa un poch impressioun.

Sgorghiguelo.: A t’a-l dégh ch’al fà impressioun, a i éren abituê a la chèlma ed Giorgio quast chè invece a pèr ch’l ’àva l’argèint viv adòs, anch s-i disen che in di ultem teimp l’àbia soquant mèl …..

Sandrone: Ma i n n’én ménga di gran mèl….. Al massim  i sran di Maletti…. E lò al zérca ed risolver i problema ch’a-i-avàm a Mòdna e in Provincia. Cràdet tè ch’al sia pìcol qual dla criminalitê? A gh-è in gir di boun da gninta che  oltre a scipères  per streda i vinen anch a rubèr a cà nostra  e i-n   s-cunteinten ménga sól ed rubèr, i s fan anch dal mèl . I disen, i disen che la criminalitê l’è calèda? Sé…. mè nona l’è calèda…… al gioren dal Feragast a fèr denuncia in Questura a gh’éra ‘na fila ed Zemiàn  che la pariva la processioun dal Corpus Domini.  Sgnor Prefètt, sgnor Questór, mè a sun un cuntadèin e a dév lavurèr in campagna per dèrev da magnèr e da bàvver, ma vuèter bisagna ch’a lavurèdi per protézer mè, la mê famìa e tótt i Mudnés. Ogni modo a cà mia, al Bosch ed Sàtta, come alarme a-i-ho mulê in mèz a l’èra soquanti nadri starnazouni e a tègn a purtèda ed man un furchèl, a-n se sa mai…..

Sgorghiguelo.: Pèinsa popà ch’a-m sun imbatû a vàdder ‘na discussiòun  d’un grópp ed gèint che ormai i s mitiven el man adòs;  quand è rivê i carabinér i s n’én acort ch’l’éra al noster séndech ch’a-l litighèva coi vigil urban!        

Sandrone: Ma tótta roba da réder. I fèven dô ciàcher tra amigh perché  i n n’éren ménga d’acord su l’operazioun ch’l’ha ciapê al nam dal cmandant: “ Chiari di luna “  che prevede il pattugliamento di vigil urban in dal centro storico anch ed nòt.
Sgorg.: I vigil in ceinter anch ed nòt ?  Ma s’i n-s vàden gnanch ed dè, figuret tè a l’orba! 

Sandrone.:   Fa pór al fùreb tè !!  I vigil i gh vólen per prevenir el desgràzi. Guèrda sól cus’è sucès atac a Nunantla  in dl’incrós dal ristorant la  Nusadèla, per via d’un semafor che nisun  g’ha vlû  muntèr….

Sgorghiguelo.: Mè a l’ho sèimper dét che a la Nusadèla i fèven ‘na pizza ch-l’éra ‘na bámba!!!!
Sandrone.: Zemiàn, sò ed morèl, a-n vdi-v quant bê lavor  i én adré a fèr i noster ministrador? Adèsa po’ ch-a pèr che l’Europa l’a-s lasa spànder i nòster sold, dòp piàza Ramma  i mitràn al man a  piàza Mazzini,  a piàza Mateoti e per  Sant’Agustein  ormai l’è decìs:  i-gh faran  le torri di Babele e in l’area ed  l’ex AMCM nascerà un nuovo grande Polo Culturale.

Pulonia: Un’èter??  Ma a n n’avàmmia ménga abasta de ‘sti “ Poli Culturali “?  Sól che a Mòdna a-s vóda un bus, i gh fan un polo culturale. Avàm vissû 50 an in dl’ignoranza e adèsa tótt d’un colp vólni ch’a dvintáma tótt culturê??  E po’ lè a- n gh’è già al “Teatro delle Passioni” che  mè a degh ch’a-gh vól ‘na bèla passioun per al teàter  andèr’s-a srèr in un sgabuzéin acsè picol. Srév ménga méi màtter el man al cinema Principe: lè  a-gh gnarév un teàter da “Settimo Cielo”!!!!

Sandrone: Brèva Pulonia! Anzi sèt s’a-gh dégh  al nòster Séndech?   Che mè  lè in dla zona AMCM  a-gh farév un bel Centro Benessere per anzian, cun la piscina pina  d’acqua chèlda, la ginastica yoga,  la  cambra coi fóm e n’ètra per i masag’ tailandés. Dato ch’i disen che incô a s-campa almeno fin a zèint an….. biságna ch’a-gh riváma  in forma. Però vàdet Pulonia  turnand a la cultura biságna ch-a stáma al passo coi tempi. Guèrda sól al sucès ch-a avû la mástra “ IL MANICHINO DELLA STORIA “  I n’han parlê tótt i giornê, i én rivê da tótta l’ Italia e da l’èster per vàderla, è gnû perfin Sgarbi, la gh’è tant piasùda ch-a g’ha ciapê un smalvoun… Quand a-gh sun andê mè a gh’éra ‘na fila ed geint ch’l’aspetèva d’andèr deinter… sól che dap soquant minut ch-a éra lè  a-m sun acòrt ch’l’éra tótta maràia ch-l’andèva in dla farmacia  lè da fianch. Mè a n sò brisa s’a sia stê un sucès o ‘na gran futùda, ma a sò che cun i sold ch’i  han spés a se psiva asfaltèr Boun Pastór, la Vignolese,  e la tangenzièl fin  a la Brusèda.

Pulonia: Ehhh !.... Ma se tótt i problema i fóssen lè . Mè a dégh che s’a guardàm in gir per al mand a gh n’é bein di piò gròs, èter che al strèdi ed Mòdna. Peinsa sól a cla pòvra gèint ch-l ariva ancàrra in Italia dòp aver traversè al mèr.

Sgorghiguelo: I m’han détt che la stmana pasèda è rivè in Sicilia ‘na bèrca carga ed leoun .

Pulonia: Ed leoun??? … qui ch’i magnen la gèint?

Sgorghiguelo:  Sé propria quî lè. Vest che in Africa i-n caten piò da magnèr i han pensè ed gnir chè anca lor.   E quast chè a-n n-é gninta. Sèimper da fonte sicura a-i-ho imparè che a Lampedusa è sbarchè un gróp ed pensionè italian per dmandèr asilo politico, perché a count fat i ariven a ciapèr piò ed diaria che ed pensioun.

Sandrone: Ma tè egh dèt a meint ? Guèrda Pulonia mè a-l saviva ch’a se psiva capitèr un fiol caioun ma chelò a-s n’apruféta!!!

Pulonia: Ma lasa pérder. Parlàm piotòst di bê lavor fat a Mòdna  ch-l’è méi!!!

Sandrone: A-v dirò che a mè a m’è piasû dimàndi  i festeggiameint per i 80 an dal noster  Luciano Pavarot, dû spetacol, un piò bel che cl’èter. Al prémm in piàza  Granda  per i Mudnés di ceto medio, cl’èter al Comunèl per qui ch’i g’han al porch a l’òra.
Sicura che al teàter Pavarotti un diretór d’ orchèstra  acsè tògo e cun n’ha grinta cumpàgna  a-n s’éra mai vést. I m’han dét  che  prémma ed fèr partir la musica  l’ha dê ‘na guardèda tótt  séri  al publich cun ‘na ghégna  ch’a pariva a-l vlessa  dir: “ Adèsa   MUTI “ !!!!!

Pulonia: l’è véra…..

Sandrone:Piotòst Mudnés sî-v andê a vàder la cà museo dal nòster Luciano ? No ??? Bèin s’aspettèv?? A-i-ho spés tanti paroli da sté balcoun perché i la féssen, adèsa ch’la gh’è, andèla a visitèr!!!

Sgorghiguelo: A gh sun andè anca mè cun la scola!

Sandrone:Saviv Zémian, a-i-hò come l’impressioun che i nòster ministradór i àven ‘na gran vóia ed màtter Mòdna a l’unór dal mand, ma a n vrév ménga che a vlér vulèr tròp in èlt a-gh capités come a quall ch’a-l s’é brusê  egli-èl. Guerdê ad eseimpi la partida dl ‘EXPO.  A pariva ch’i éssen da scaravultèr al mand, i-s chérdiven che da Milan a gnéssa a Mòdna ‘na mócia ed gèint, invece i han fat un mèz bus in dl’acqua. A-i-ho vést in dal giornel che al turésta piò luntan l’è desgnû da Verouna.

Sgorghiguelo: A gh n’éra anch soquant da Stuffioun e Ravarein!

Pulonia: Eh… t’è sèimper al solit… a-n te va mai bèin gninta. Invece mè a-i-ho savû che è stato un successone  al Museo casa Ferrari, sia a  Mòdna che a  a Maranèl, e anch  ai  “giardèin del gusto“ nella palazzina Vigarani grazie al nostro grande CHEFF Bottura…. Dio cal Bottura, l’è  in dal giornèl tótt i dè; al gh’è piò lò in prémma pagina che la Carafoli.

Sgorghiguelo: Ah… Sè  l’è propria un bel sceff!!!  Quand è gnû a Mòdna Renzi col presidèint Francés a gh’l’ha cavèda a fèregh magnèr  dal lasagn brusèdi. Per fortuna ch’a-l fa dél razioun cini, acsè i han  fat prest a vudèr al piat.

Pulonia: Ma c’sa vót savér tè ed cusèina, tè-n’andrê ménga a “la Francescana”per cavèret la fam! Massimo l’è al “nómmer un” in dal mànd, peinsa che a-l stódia el rizèti  a la nòt invece ed durmir.

Sgorghiguelo: A-l li stódia ed nòt? A-i-ho capî perché i disen ch’l’è un sceff stellato….Popà, ma è-t vést che  i han tolt via il canone dla tv? Alóra, adèsa con chi sold lè  tè-m pô fer l’abunamèint a sky acsè a psam vàder  in dirèta la “ Champions ligh “ e anch la serie B.

Sandrone: Brèv gabiàn, a-n te bastèva sufrir per al MÒDNA a la radio , vôt  anch mandèr zà di magoun  in alta  definizione? 

Pulonia: Ma dai Sandroun, cunteinta cal ragazol ‘na quelch volta……

Sandrone: Bèin mo Pulonia da quand in zà t’interèset ed futbàll?

Pulonia: Ma no, mè dla partida m’interèsa gninta…..ma s-i fan vàder i zugadór in di spogliatoi e sàtta la doccia…..

Sandrone: Ma Pulonia!!! l’è propria vera che chi invcés ….matés!!!

Sgorghiguelo: Ma dai popà, st’an a-gh è da vàder soquant avenimèint important! A-gh’è le Olimpiadi con il nostro Paltrinieri nel nuoto, la Ferrari che con Vettel la tira a vinzer al mondièl, La Dhl VOLLEY che tira allo scudetto, al Chèrp ch’a-l tira….. a turnèr in B……..Ogni modo tifós  Mudnés in mèzz a tótt ‘st’impágn, catê la manéra d’andèr a tifèr per i canarèin al Braglia, sèimper che al stadio i-s deciden a pulir i cèso e i scranèin, che al tabloun al s’impìa e che al presideint a-n se descòrda d’avrir i purtòun…..

Sandrone: Turnand al cosi séri Mudnés, s’i-n giv ed tótt chi scàndel ch’a gh’è in gir per l’Italia.. lè tótt un ruba tè ch’a rub anca mè,  tè-n pô  piò fidèret ed nissun, guardê sól in Vatican: è gnû fóra tótt el magàgn per via ed ‘na tèlpa ch’l a s-é mésa a descàrer.

Sgorghiguelo: Ehh!!!! Tótta cla confusion lè perché ha parlato una talpa ? Se a Mòdna a-s mittés a descàrer  cal milioun ed pòundegh ch’a gh’avàm, sèt tè ech confusioun.

Sandrone: Gióst!!! Sgnor Ministradór guardê che al problema di pòundegh a-n và ménga trascurê, perchè i disen che a Mòdna  praticameint  a s’i-n táca zinch a testa. Al fat l’è ch’i giren in ceinter  anch ed dè seinza problema  come s’i fóssen anca lor patrimonio dell’ umanità. La stmana pasèda a n’ho  vest soquant chi andèven a màssa in Dòm.

Pulonia: Dai mò Sandroun ch’a tacám andèr vers cà, a g’ho da pasèr in Piaza Venti a tór quel.

Sandrone: È-t da cumprèr ‘na pultròuna?

Pulonia: Ma che pultròuna!! A vói fèr un poch de spesa, a-m vól  di mandarein, soquant portogal e un mèz kg ed furmài e po’ c’sa gh’èintra la pultròuna?

Sandrone: A s-è  sintî dir che dimandi frutaról per via ch’è calê i clieint, i-gh vólen dèr a mocc  e chi nóv,  al post dla fruta i vindran de tôtt.

Sgorghiguelo: Voln-i fèr la Coop Piazza XX ?

Sandrone: Galbéder et gnanch finî ed dir la tua? Basta fèr del ciacher, l’è ora ch’andáma vers cà , anch perché dòp soquant an è turnê la fumana e mè a-n vrév ménga andèr in dal fòs…..

Pulonia: Làsem almeno saluter el mê amighi: ragazóli cuma stèv?? Tra cocc e bocc mè a tir avanti…..cun Sandroun a l’ho tolta pérsa……c’sa vliv, anch sèimper  lamentères a pèr d’éser del borsi…..ma c’sa i-n giv ed cl’etra caiunèda   ch’i-s vólen fèr cràder che al bròd col manz l’è nociv….. i vréven ch’a-l féssen con del cavalàti e di gréll!!!! Mè a dégh che se a cat ‘na masca in dal piat a-m fa schiva…..mè a vagh a l’antiga e in dla pgnàta a gh mát chèrna e capoun….E a-m descurdèva d’un quel….. V’è-l piasû al vistî vérd e bianch dla Santanchè a la Schèla a Milan…. Che figura ch’la fèva……a m’i-n vliva fèr un cumpagn anca mè, ma Sandroun al m’ha dét ch’a srév sembrèda un caradoun ed campagna in mèz a dû spagnèr…. Ragazóli ech sî-v anch vuètri in “Face BUCH”?? A-m sun lasèda scapèr l’oférta dla stmana pasèda: un telefonein ultimo grido, un “Smarfone” per sól zinch Euro

Sgorghiguelo.: Sól zinch Euro?

Pulonia.: 5 Euro per zeintnovantadô rati…..

Sandrone: Prèmma d’andèr via a vói der al benvenuto al nóv cmandant dla Finanza, al nóv Quéstor e al nòster  nóv Arcivàschev Erio, un rumagnól puro sangue, ch’l-è gnû a fèr al pastor dal noster gregge. Auguri ed bòun lavór e ch’a-s pòsa truvèr bein chè in mèz a nuèter emilian. A  dmand scusa, Ecelèinza, ma l’è’ stèda propria ‘na fatalitê al nam Erio dal nòster caval…. nuèter a vliven  cambièrghel,  ma a-n n’avàm truvê gnanch un prét dispost a turnèrel a batzèr!!!! Mudnés s-a gh’l’avî cavèda in dla véta a sparamièrev dû sold,  mitî in Banca…….che lè ed sicur i-n van brisa pérs….  E cun quasta andàm…. Zemiàn, come sèimper a m’arcmand tgniv stréch a la piòpa, ch’l’è po’ cla piòpa èlta e sáca piantèda in dl’umbréghel ed Mòdna e ch’l’a-s ciama Ghirlandèina!!!!! 

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.
Play
Replay
Play Replay Pausa
Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio
Indietro di 10 secondi
Avanti di 10 secondi
Spot
Attiva schermo intero Disattiva schermo intero
Skip
Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante...
Forse potrebbe interessarti...

In Evidenza

Potrebbe interessarti

I più letti della settimana

  • Camion e autocisterna si scontrano e prendono fuoco, una vittima in Autosole

  • Accademia Militare, per la prima volta una donna è la più meritevole fra gli Allievi

  • Covid, 49 positivi a Modena. Deceduto un 66enne di Vignola

  • Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

  • Nominati gli ambasciatori 2020 della Confraternita del Gnocco d'Oro

  • Scuole, il contagio si allarga: oggi coinvolti 12 istituti

Torna su
Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.
Play
Replay
Play Replay Pausa
Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio
Indietro di 10 secondi
Avanti di 10 secondi
Spot
Attiva schermo intero Disattiva schermo intero
Skip
Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante...
Forse potrebbe interessarti...
ModenaToday è in caricamento