rotate-mobile
Cultura

Sproloquio 2020 della Famiglia Pavironica, il testo in dialetto

Come da tradizione ecco il testo integrale dello Sproloquio, rigorosamente in dialetto modenese:

Sandrone.: Mudnes ed Modna, Mudnes dal cèinter e Mudnes arios delle zone periferiche, Zemian ca scupièe ed salut e Zemian che tótt el matein av desdèe con un mèl nov, vegetariani, vegani, ciliaci e allergici all’olio di palma, av salut tótt quant in màssa….

Scusèe al ritèrd mo, csa vliv, prémma ed gnir chè in Piaza Granda, la Pulonia la vlùu andèr in dal parco a vàder i nuovi chioschi perché la cherdiva, vést al teimp chi g’han méss per fèri, chi fóssen  di palàz ed trii pian.... quand l’ha vést ch’as tratèva ed baracheini monolochel seinza angolo cottura a  pianterèin e césso a l’aperto, l’è armesa tante mel ch'l’è stèda zinch minut seinza descàrer. Pasinzia per la Pulonia, a speram ca sia finida l‘Odissea anch per i Mudnes. 

Dounca Zemian, cum’andamia? A l’an passèe av sìi lamintèe e a mi détt  ca sun stèe trop boun cun i noster ministrador mo, csa vliv, a-iéren in campagna eletorèl e a descàrer tropp sàtta egli elezion, l’è facil strabuchèr !

Pulonia: Giost Sandroun, cum’eini po' andèdi a finir el vutazioun da l’an passèe, nueter in campagna an imparam mai gninta…..    

Sandrone: L’è andèda a finir  che Muzareli agh l’ha cavèda a fer la secanda, cioè l'è stèe elèt per la secanda volta séndech ed Modna .

Pulonia.: Cóiozzi… Alora adesa l’ammia da ciamèr eccelenza?

Sandrone: Mo che eccelenza!!! L’è abàsta ca tacàmma a ciamèrel senator. As dis in gir che i Mudnes i l’aven rielèt perchè in campagna elettorel  l’ha détt che in ‘ste secand mandèe al farà tótt i lavor ch’al s’à proméss e ch’an n'ha menga  fàt in dal prémm.

Sgorghiguelo: Alora et vedrèe ch’al g'ha un bel dafèr, sol ch'an sia  curt ed memoria!….. Agh sun andèe anca  mè a seinter i sóo comézzi e meinter al descuriva am gniva in meint la Mina quand la canteva: parole…parole…parole……

Sandrone.: Veh te, taca a tgnir a freno la léngua perché come al solit ueter zoven avréssi che i lavor i gnéssen fat in du e du quater: a fer i lavor fat bein agh vol al sóo teimp!!!.

Sgorghiguelo.: Sèe! Sol che chè a Modna igh màtten trop teimp, guerda sol  al diurno…. igh lavoren da an… tóttì el mateini, in piaza Mazzini, a gh'è la fila di Mudnes con la prostata  chi peren sò i murador.

Sandrone.: Tès mo Sgurgheghel che di lavor da fer in descuram po' dapp.

Dounca Mudnes, av dev dir che da un poch ed teimp a Modna as respira un’aria nova. A gnir in cèinter as capéss subétt ca sam adrèe a dvinter ‘na zitèe  internazionel; sol a l’an passèe a g’avam avùu 500.000 turesta e tòt per vàder  me, Sandroun Paviroun dal Bosch ed Sàtta, al noster Dom e la  nostra Ghirlandeina, perchè a sàm Patrimonio Unesco dell’Umanità….e a purtàm a Modna mièra ed turésta da tótt al mand.

Pulonia.: Veh, Pavirone, vola bass… Démm piotost: cun tótta ‘sta geint ca riva,  bisgnarà chi fàghen di eter alberegh… magari a cinque stelle.

Sandrone: Piani Pulonia, perchè tèe da savér che, fin a l’an passèe, an gh’era nissòna voja ed descàrer a Modna ed cinque stelle...... adesa, invece, a pèr che la voja l’agh sia gnuda  e… s’an cambia l’aria n’etra volta .. et vedrèe chi   faran anch i alberegh  ed lusso  cum’ed dìi tè….agh vol sol un po’ ed pasinzia, in di lavor “ mai dire maio “. Ma  va  bein va bein lasamla lè, a giva quàl... Dounca, Zemian, a-j-ho vést in dal giornel che, per via ed tótt i lavor in programa,  la nostra zitèe prest la srà un cantiere a cielo aperto o, per dirla come i disen lor: a “Modena continua l’attività progettuale per la realizzazione dei lavori programmati”. Che sa i-ho capìi bein a vol pò dir che, piò che fèri i lavor, iein adrée chi i stòdien. Sgnor ministrador, stèe scultèr, nueter Mudnes an ve dmandam menga la luna! Va bein la riqualificazione dla zona ex fonderie, va bein la creazioun dal parco ed la creativitèe a l’ex AMCM, va bein investir lè da la ex Coca cola sulle auto elettriche, va bein al progèt de slarghèr l’autodromo e anch la pésta per i reoplan a Marzaia e pò anch la complanare San Donnino nuova Estense! Va bein tótt  mo nuetèr a vlam anch di eter  lavor: a vlam el strèdi asfaltedi ed nov cun el righi beli bianchi ch’is vaden e i merciapée fat bein: l’eter dè a jò sintìi un anzian cal giva con un eter:”Scolta Otelo, stamateina andamia a caschèr in Cors Vittori o a strabucher in via Carteria ?”  A vlàm psér girer per el strèd in tranquillitè a la sira e anch a la not!!!  A vlàm durmir tranquéll in cà nostra seinza la paura ca végna deinter un quelchidun a purtères  via i  sacrifézzi ed 'na vétta e  i noster ricord!!

Sé, perché oh: i  van a ruber dapertótt, in del cà, in di garàg, in  césa, i dagl’officini, in maceleria, in farmacia , insàmma  an'és sèlva nissun, propria nissun! Me a fagh ‘na proposta: ai lèder, damegh bein il reddito di cittadinanza a vàder s’is chèlmen un pòo. Per ferla curta, sgnor Ministrador, meno sold alle opere faraoniche  e piò risórsi per al catram del strèd e per la sicuràzza di Zemian.

Bisàgna però che nueter zitadein a dàmma 'na man alle forze dell’ordine, contro la malavita organizzata e anch a quàlla ch'l’è adrée ch'la s’organézza. Sa vdìi in gir del ghégn poch racomandabil, ciamèe i carabiner chi al san lor quàll chi han da fer. Comunque, per me, agh vól piò polizia in gir.

Sgorghiguelo.: Mo csa dit popà, la gh’era guerda sol in Piaza Ràma: a gh’è seimper stèe ‘na machina di vigil ferma davanti all’Accademia.

Sandrone: Se sè l’è vera: l’era la famosa auto spaveintapàsser, ‘na machina ferma con deinter nissun! Mè, però, avrévv capir, a Modna a g’am quesi duseint vigil e vintzinch novi assunzioun, giam anch che  soquant i sién in ferie e soquant in malattia, mo tòtt chi eter che fin hani fat vést che, per el multi, i manden in gir i gilè gialli. An pretendam menga ed vàdri tòt in gir, as cuntintàm sol d’incuntrer  chi nov, almeno per vàder la ghégna chi g’han!!!!  Sa i vdéssen in gir a sréven anch piò tranquéll!!!! Mudnes, v’in siv acort che i noster ministrador i van avanti a strichèr  el stred? Adesa a tàcca  a via Emilia Est, a Viale Montecuccoli e a la Nonantolana, in dagh passèva dóo machin adessa  a gh’in pàssa ónna, i disen chi al fan  per contenere l’inquinamento, mo, per me, i volen ch’andàmma tótt in ciclo.  A Modna i han fatt 223 Km ed pésti ciclabil, a sàm i secand in Italia dap ed Rama, al problema lè che an li dróva nissun perché i zemian i s’ein  stufèe ed cumprer el biciclàtt  dòo volt: la prémma volta in butega, la secanda dai leder in dal parco dedrée dal Storchi che,  s'iein  furtunèe, i catén la sóo a metèe prézi. Mè a sun ed campagna mo agh vol poca intelligeinza a capir che i lavor i déven   tór n’etra piga. Me, al me paes am sun méss a collaborer cun al comitato cittadino per al  controllo del vicinato…

Pulonia.: Veh Sandroun an tor menga tant impàgn che et me impruméss che apeina finìi ed puder la vida t’em port al mer a magnèr al pàss

Sandrone: Ma in do vot ander Pulonia, ca gh’è sol dal pàss inquinèe. A gh’è armes dal sardeini, quilli chi ciamen “pesce azzurro” ma anch quàl-l’è per via dl’inquinameint an s-capéss piò che culor i g’aven. S’andam avanti acsè as tucarà magner sol di pàss putanein…… E penser chi han seimper détt che al pàss produce fosforo cal fà boun per la memoria e per l’inteligeinza

Sgorghiguelo.: A proposit d’inteligeinza, popà, ajò savùu che prest l’intelligenza umana  verrà sostituita da quella artificiale, tè cs'in dit ?

Sandrone: Me a dégh che in dal tóo chés i faran poca fadiga!

Pulonia: Dai veh!! Dagh pór adoss a ‘stée ragazól, pensèr che, da soquant més, l’è dvintèe piò madur e al va  anch mej a  scola.

Sandrone: Ah!!! ‘St'al dìi te !! Quand a pèins ch'al magna al pan integrèl perchè al vol entrer all’Accademia della Crusca, me a dégh ch' an n'é brisa un chìlo mo dato che ogni scaraffone è bello a mamma sua.....

Zemian, vin siv acort che i noster ministrador i han fat sistemer anch  ”Cesa Nova” in via Emilia?

Pulonia.: Mo bravi i han fat propria un bel lavor!!!

Sandrone: Però sò in Comuna i s’ein descurdèe che i Zemian i l’han fata costruir per ringrazier i “NOSTER SANT” per la fin dla pestileinza!!! Perquindi catemo un pret e un sagrestan chi la tòghen a man, ch’l’an serva sol per sala riunioni, conferinzi e pesche di Beneficeinza.

Sgorghighuelo.: Scolta veh popà come mai i l’han ciameda chiesa del Voto?

Sandrone.: Perché i noster ministrador i s’ein sgagièe a finirla prémma degli elezioun!!!  

N’eter lavor ch’am piès poch l'è quàll ed vàder in piaza Rama i ragazóo, e del volt anch i grand, ander coi pée deinter al nostri funtani, a pért la mancanza d’educazioun, me a dégh  che cal funtani lè egliein stèdi fàti coi sold di Mudnes e quindi el vólen salvaguardedi  se no, tra soquant an, a ghe vrà di eter sold per sistemerli. La stmana passèda aiho vest un “ Gàggio” in ciclo ch'l’andeva avanti e indrée deinter a la stréscia d’acqua. Alora, sgnor ministrador, vést che “ignoranza abùndant”, mitigh mò un bel curdòun tótt d’intóren a vàder si capéssen ch’l’è ‘na funtana  e brisa ‘na busa da pister l’aqua ai toch.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Sproloquio 2020 della Famiglia Pavironica, il testo in dialetto

ModenaToday è in caricamento